Consultatie STOP/TPOD versie 0.97

 

Van 28 januari tot 22 maart 2019 ligt versie 0.97 van de STOP/TPOD in consultatie.

Hieronder vindt u het overzicht van de documenten die bij versie 0.97 van de STOP/TPOD horen. Ook vindt u hier een aantal toelichtingen op de standaard. Deze geven achtergrond informatie bij de standaarden en de consultatie. De Leeswijzer bevat het algemene overzicht van de consultatiedocumenten en het verloop van de consultatie.

Let op: Het doorgeven van opmerkingen, wensen en eisen ten aanzien van de inhoud van de standaarden kan vanaf 28 januari 2019. Hiervoor stellen wij een consultatieformulier beschikbaar.

Informatiesessies

Wij attenderen u graag op twee informatiesessies over de STOP/TPOD standaarden.

21 januari | Leveranciersbijeenkomst en Masterclass STOP-XML

Op 21 januari organiseert het programma speciaal voor leveranciers een technische informatiesessie over de release en een Masterclass STOP-XML. > meer informatie en aanmelden

28 januari | Informatiebijeenkomst start consultatie

Op 28 januari is er een informatiesessie als kick-off van de consultatiefase. Deze bijeenkomst is geschikt voor iedereen die bij de invoering van de Omgevingswet is betrokken, van bevoegde gezagen tot leveranciers en andere betrokkenen. > meer informatie en aanmelden


Consultatie documenten STOP/TPOD versie 0.97

Voor een toelichting op wat er in versie 0.97 van de STOP/TPOD standaarden is opgenomen, kunt u een presentatie van een briefing op 12 december bekijken en de uitgeschreven toelichting lezen.
Hieronder kunt u de consultatiedocumenten individueel downloaden. Voor het gemak, bieden wij de hele set standaarden en toelichtingen ook als integrale download aan.

> download de complete opleverset

 

Leeswijzer bij consultatie STOP/TPOD v0.97

0. Leeswijzer


STOP/IMOP

1. STOPTP v.097

2. IMOP-schema en voorbeeldbestanden v0.97 [.zip]

3. IMOP Vocabulaire

4. Metadata waardelijsten [.xls]

5. Beschrijving mechanismen v0.97

6. Beschrijving annotaties v0.97


CIM

7a. CIM-toelichting STOP TPOD standaarden v0.97

7b. CIM Omgevingswet v0.97

7c. CIM Officiële Publicaties v0.97

8a. Vertaaltabel CIM OP - CIM OW v0.97

8b. Vertaaltabel CIM OW - TPOD v0.97 [.xls]


Presentatiemodel

9a. Presentatiemodel v0.97

9b. Symbolisatiebibliotheek STOP v0.97 [.xls]

9c. Symbolisatietabellen presentatie-entiteiten STOP v0.97 [.xls]

9d. SLD Symbolenbibliotheek STOP v0.97 [.xml]

9e. Gebruik referenties werkingsgebieden v0.97


Toepassingsprofielen

10. TPOD AMvB en MR v0.97

11. TPOD Omgevingsverordening v0.97

12. TPOD Omgevingsplan v0.97

13. TPOD Waterschapsverordening v0.97

14. TPOD Projectbesluit v0.97

15. TPOD Omgevingsvisie v0.97

16. TPOD Generiek v0.97

17. Waardelijst TPOD v0.97 [.xls]


Conformiteit en validatie

22a. Conformiteits- en validatieregels v0.97

22b. Validatieregels DSO-LV - OZON v0.97

22c. Validatieregels LVBB v0.97


Praktijkrichtlijnen

23. Praktijkrichtlijnen v0.97

 

Toelichtende notities

24. Addendum notitie CIM OW v0.97

25. Beslisnotitie doeluitwerking

26. Beslisnotitie annoteren

27. Beslisnotitie presenteren

28. Notitie doel en noodzaak CIM