STOP/TPOD versie 0.97

Van 28 januari tot 22 maart 2019 lag versie 0.97 van de STOP/TPOD in consultatie. Wij hebben ruim 900 issues ontvangen. Per document zullen wij een terugkoppeling geven op de ontvangen meldingen en hoe deze zijn verwerkt.

Ondertussen staat de ontwikkeling van de standaarden niet stil. Het ontwikkelteam levert op weg naar de volgende consultatieronde nog verschillende documenten op. Het totaaloverzicht van Standaarden met hun status vindt u op de website van Geonovum

Wilt u vanaf nu een seintje ontvangen als er nieuwe (versies van) de standaarden online staan?

Meld u dan aan voor de attenderingsservice

 

 

 

 

STOP/TPOD versie 0.97 (Consultatie documenten)

Het overzicht van de documenten die bij versie 0.97 van de STOP/TPOD horen vindt u hieronder. Ook vindt u hier een aantal toelichtingen op de standaard. Deze geven achtergrond informatie bij de standaarden en de consultatie. De Leeswijzer bevat het algemene overzicht van de consultatiedocumenten en informatie over het verloop van de consultatie.

Voor een toelichting op wat er in versie 0.97 van de STOP/TPOD standaarden is opgenomen, kunt u een presentatie van bekijken en de uitgeschreven toelichting lezen. Hieronder kunt u de consultatiedocumenten individueel downloaden. Voor het gemak, bieden wij de hele set standaarden en toelichtingen ook als integrale download aan.

> download de complete opleverset v 0.97 (10 april 2019)

> download update voorbeeldbestanden v0.97.1.1

 

Leeswijzer bij consultatie STOP/TPOD v0.97

0. Leeswijzer


STOP/IMOP

1. STOPTP v.097

2. IMOP-schema en voorbeeldbestanden v0.97.1.1 (en v0.97) [.zip]

Belangrijk: Op 20 februari 2019 is een update van de voorbeeldbestanden gepubliceerd. Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de voorbeeldbestanden voor datacollecties, kenmerken, lvbb-berichten-Omgevingsverordening, werkingsgebieden en wijzigingsfragmenten. De gewijzigde voorbeeldbestanden vindt u in de map 'voorbeeldbestanden 0.97.1.1'. Zie de release notes voor meer informatie over de wijzigingen.

3. IMOP Vocabulaire

4. Metadata waardelijsten [.xls]

5. Beschrijving mechanismen v0.97

6. Beschrijving annotaties v0.97


CIM

7a. CIM-toelichting STOP TPOD standaarden v0.97

7b. CIM Omgevingswet v0.97.5.0 Let op: op 17 april is een update (v97.5.0) gepubliceerd met een nieuw toelichtend document IMOW - van plan tot publicatie

7c. CIM Officiële Publicaties v0.97

8a. Vertaaltabel CIM OP - CIM OW v0.97

8b. Vertaaltabel CIM OW - TPOD v0.97 [.xls]


Presentatiemodel

9a. Presentatiemodel v0.97

9b. Symbolisatiebibliotheek STOP v0.97.0.2 [.xls] Let op: op 25 januari is een update (v97.0.2) gepubliceerd waarin kleine correcties zijn doorgevoerd. Zie overzicht wijzigingen t.o.v. v0.97

9c. Symbolisatietabellen presentatie-entiteiten STOP v0.97 [.xls]

9d. SLD Symbolenbibliotheek STOP v0.97.0.2 [.xml] Let op: op 25 januari is een update (v97.0.2) gepubliceerd waarin kleine correcties zijn doorgevoerd. Zie overzicht wijzigingen t.o.v. v0.97

9e. Gebruik referenties werkingsgebieden v0.97


Toepassingsprofielen

10. TPOD AMvB en MR v0.97.5.0 Let op: op 10 april is een update (v0.97.5.0) gepubliceerd waarin kleine correcties zijn doorgevoerd. Zie overzicht wijzigingen t.o.v. v0.97

11. TPOD Omgevingsverordening v0.97.0.1 Let op: op 10 april is een update (v0.97.0.1) gepubliceerd waarin kleine correcties zijn doorgevoerd. Zie overzicht wijzigingen t.o.v. v0.97

12. TPOD Omgevingsplan v0.97.1.1 Let op: op 10 april is een update (v0.97.1.1) gepubliceerd waarin kleine correcties zijn doorgevoerd. Zie overzicht wijzigingen t.o.v. v0.97

13. TPOD Waterschapsverordening v0.97

14. TPOD Projectbesluit v0.97

15. TPOD Omgevingsvisie v0.97

16. TPOD Generiek v0.97

17. Waardelijst TPOD v0.97 [.xls]


Conformiteit en validatie

22a. Conformiteits- en validatieregels v0.97

22b. Validatieregels DSO-LV - OZON v0.97

22c. Validatieregels LVBB v0.97

22d. Validatie- en conformiteitsregels TPOD v0.97.1.0
Let op: op 10 april is deze documentatie nieuw toegevoegd


Praktijkrichtlijnen

23. Praktijkrichtlijnen v0.971 Op 25 januari 2019 is deze update van de Praktijkrichtlijnen gepubliceerd.

 

Toelichtende notities

24. Addendum notitie CIM OW v0.97

25. Beslisnotitie doeluitwerking

26. Beslisnotitie annoteren

27. Beslisnotitie presenteren

28. Notitie doel en noodzaak CIM